THÚC ĐẨY KẾT NỐI DOANH NGHIỆP DỰA TRÊN NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ

Nông nghiệp - Công nghệ sinh học

Hệ thông tự động hóa trồng trọt thực vật trong nhà

Lĩnh vực ứng dụng: Nhà máy thực vật, trồng trọt thực vật bằng đèn LED, nông nghiệp đô thị.

Chủ sở hữu kỹ thuật.

-          Công ty Dreambiocom

Lĩnh vực ứng dụng.

-          Nhà máy thực vật, trồng trọt thực vật bằng đèn LED, nông nghiệp đô thị.

Hiệu quả.

-          Lợi ích từ công nghệ:

+ Mở rộng diện tích trồng trọt.

+ Không bị ô nhiễm từ đất thiên nhiên.

+ Tiết kiệm tiền công.

+ Chất lượng sản phẩm đồng bộ.

+ Mùa trồng trọt liên tục, rút ngắn thời gian sinh trưởng(thu hoạch hơn 12 lần/năm).

+ Tiết kiệm năng lượng.

-          Sự khác biệt của công nghệ:

+ Thiết bị cung cấp chất dinh dưỡng tự động.

+ Tự sản xuất và tái sản xuất năng lượng.

Tổng quan kỹ thuật.

 

Di chuyển từ phòng phối sang phòng sinh trưởng.

 

Copyright 2016 © DOIMOICONGNGHE.VN
Thiết kế: Khonet Web Service